Professionel coaching

Coaching har vist sig som værdifuldt værktøj til motivation, samarbejde og personlig udvikling. KatConsult tilbyder professionel coaching til ledere, medarbejdere og teams med udgangspunkt i virksomhedens mål.

Individuel coaching

Forening af stigende krav om at lederen på samme tid skaber resultater og imødekommer kravet om indsigtsfuld ledelse med udgangspunkt i individet, giver behov for coaching. Målet med individuel coaching er at bevæge sig fra én situation til en anden, bedre situation. Gennem coaching opnås f.eks.:

  • Klarhed om mål
  • Eget potentiale
  • Identifikation af skjulte ressourcer
  • Prioritering
  • Motivation
  • Bedre resultater

Individuel coaching sker ved en eller flere samtaler, hvor fokus er 100% på den person, der bliver coachet.

Team coaching

Team coaching benyttes til at accelerere forandringer i forhold til arbejdsgrupper og teams. Ved team coaching skabes en fællesforståelse for målene og egne bidrag, samt de dynamikker der eksisterer i teamet. Coaching af teams medfører ofte markant forøgelse af produktiviteten ved:

  • Fokus i organisationen er på de opsatte mål og planer
  • Utilfredshed forsvinder – fokus er på de positive elementer
  • Motivation gennem inddragelse af medarbejderne
  • Innovativ kraft i virksomheden