Lederkursus

Katconsult tilbyder et lederkursus der kobler lederskab og management

Lederkursus henvender sig til etablerede funktionsledere, kommende ledere og projektledere, som gerne vil have styrket sin personlige lederrolle. KatConsult lederkursus er et overskueligt forløb, som tilfører lederen konkret viden og det rum til refleksion, der tilsammen styrker lederen.
Vi kobler begreberne LEDERSKAB og MANAGEMENT. Det er centralt for succes at finde balancen mellem disse to discipliner. For dig og for virksomheden.
Efter Lederkursus har du opnået styrkelse af dit lederskab og managementrollen til fordel for din arbejdsgiver, dig selv og dine medarbejdere.

Indhold

Du får erfaringsudveksling og udvikling af dine personlige udviklingsområder. Vi taler om principper for ”God ledelse” og vi arbejder med værktøjer og metoder, der hjælper med at skabe struktur i den daglige udførsel af ledelsesopgaven. Du bliver en del af et lille hold, hvor fortrolighed er i højsædet.
I lederkurset indgår blandt andet nedenstående emner – metoder og værktøjer, som er relevante i dagligdagen, og som bidrager til at skabe den ønskede succes:

 • Kobling af Ledelse og Management
 • Konkrete værktøjer til:
  • Kommunikation – opad, nedad, henad
  • Målstyring og målopfølgning
  • Prioriteringsmodeller
  • Business Plan modeller
  • Proces – kortlægning og optimering
  • Uddelegering
  • Styrk din medarbejder
 • Individuel læring og personlig udvikling

Forløb

Lederkursus er et forløb bestående af 3 kursusdage og 4 individuelle sparringssamtaler. Hele forløbet gennemføres på 2 måneder.

Pris

Et lederkursus hos KatConsult koster 12.000 kr. excl. moms.

Hvis du allerede er leder, vil jeg anbefale et individuelt lederudviklingsforløb. Du kan læse om individuelle lederudviklingsforløb her.