Forandringsledelse

KatConsult bistår med projektledelse og facilitering af ændringsprocesser i virksomheden. Ændringerne defineres sammen med de mennesker, der skal leve med dem i driftssituationen.

Projektforløb

1. Opgavedefinition – mål, succeskriterier
2. Situationsbeskrivelse: Nøgletal, medarbejdere, kunder, produkter
3. Fastlægge målet
4. GAP analyse
5. Handlingsplan til opnåelse af målsituationen
6. Udfør handlingsplan

Kommunikation

En forandring følges altid med en intensiv kommunikationsplan. Inddragelse af interessenter i rette tid, og med rette indhold, er afgørende for projektets succes.